Λίγα λόγια για εμάς & τα βιβλία μας


Είμαστε οι Γιώργος Δημητρόπουλος (Υπολοχαγός ε.α.) και Βαγγέλης Τρασάνης (Αρχιλοχίας ε.ε.). Έκαστος με εικοσιπενταετή εμπειρία υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού.  Η συνεργασία μας ξεκίνησε κατά την συνυπηρέτησή μας στην Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου – ΕΛΔΥΚΟ την περίοδο 2001-2002, στο ίδιο Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων και συνεχίστηκε τόσο με την συνυπηρέτησή μας σε τακτικό επίπεδο σε Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων όσο και στην στρατηγικό επίπεδο, ως επιτελείς στην Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εκεί υπήρξαμε υπεύθυνοι για την εκπαίδευση του προσωπικού των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού σε σχολεία και κέντρα εκπαίδευσης του εξωτερικού, την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών συνεργασίας και εκπαίδευσής με ξένες χώρες (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)  και την αναθεώρηση των κανονισμών και εγχειριδίων εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων. Επιπλέον και οι δύο υπηρετήσαμε ως εκπαιδευτές σε Διεθνή ΝΑΤΟϊκά Κέντρα Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων.

            Η εσωτερική ανάγκη μας να μεταδώσουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει κατά την διάρκεια της υπηρεσίας μας στις Ειδικές Δυνάμεις, είτε ως εκπαιδευτές είτε ως στελέχη επίλεκτων Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οδήγησε στην απόφασή μας να συγγράψουμε και εκδώσουμε τέσσερα βιβλία έως σήμερα. Σκοπός τους είναι η τυποποίηση της εκπαίδευσης, στα αντικείμενα που πραγματευόμαστε, για όλα τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων – εν ενεργεία, εφέδρων και εθνοφυλάκων – και των Σωμάτων Ασφαλείας, έτσι ώστε αν παραστεί ανάγκη να μπορέσουμε να συν-επιχειρήσουμε αρμονικά και επιτυχώς. Η προσπάθεια για την επίτευξη αυτής της τυποποίησης, με σκοπό την αγαστή συνέργεια, μας οδήγησε σαν φάρος κατά την περίοδο της υπηρεσίας μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις όμως είναι ένας μεγάλος οργανισμός, και σε κάθε οργανισμό αυτού του μεγέθους οι αλλαγές παίρνουν χρόνο. Η συγγραφή και έκδοση των βιβλίων μας, μας επέτρεψε να επιχειρήσουμε να επηρεάσουμε προς αυτήν την αναγκαία αλλαγή και από «έξω», παράλληλα με τις υπηρεσιακές μας προσπάθειες, εσωτερικώς.

«Εγχειρίδιο Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή – Ξεγελώντας τον Θάνατο»

            Το πλέον πρόσφατο βιβλίο μας φέρει τον τίτλο «Εγχειρίδιο Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης Έλληνα Μαχητή – Ξεγελώντας τον Θάνατο» και αφορά στην τυποποίηση της εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων μαχητών στο επίπεδο Tier 2, ή Combat Lifesaver ή Provider Course, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες οδηγίες της επιτροπής TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Όλα τα στάδια των οδηγιών, οι τεχνικές και τα προβλεπόμενα υλικά παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας μάχης επεξηγούνται και αναλύονται με χρήση άνω των 500 φωτογραφιών, πινάκων και καλλιτεχνικών απεικονίσεων βήμα-βήμα, κάνοντας εξαιρετικά εύκολη την κατανόησή τους. Επιπλέον, αντιλαμβανόμενοι ότι ο μέσος αναγνώστης δεν έχει τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ιατρικής ορολογίας, φαρμακολογίας και ανατομίας, προσθέσαμε αντίστοιχα κεφάλαια στο βιβλίο μας, μετατρέποντάς το σε αυτόνομο εγχειρίδιο που προσφέρει το σύνολο των αναγκαίων γνώσεων.

                Το βιβλίο υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητικό και χρονοβόρο στην συγγραφή του όμως η πρόσφατη ήττα της Αρμενίας και η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από τον επιθετικό μας γείτονα μας έκανε να επιταχύνουμε την προσπάθειά μας. Παρά τις εξαιρετικά έντονες επαγγελματικές μας υποχρεώσεις, και εν μέσω της διδακτορικής διατριβής ενός εκ των δύο συγγραφέων, καταφέραμε να συγγράψουμε ένα βιβλίο που ελπίζουμε να αποτελέσει σταθμό στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπως συνέβη με τις προηγούμενες συγγραφικές μας προσπάθειες.

Τρόποι παραγγελίας και δώρο!

Το βιβλίο μπορείτε να παραγγείλετε από την ιστοσελίδα https://www.ecwid.com/store/helmilbooks/ ή τηλεφωνικά από τα: 6944592153 και 6944682948. Το κόστος του είναι 20€, επιπλέον εξόδων αποστολής με αντικαταβολή ΕΛΤΑ (6€). Ως δώρο, το κάθε βιβλίο θα συνοδεύεται από μία κάρτα απώλειας υγείας μάχης στα Ελληνικά, εκτυπωμένη σε ειδικό αδιάβροχο χαρτί και με ειδικά ενισχυμένη τρύπα με μεταλλικό στεφάνι για την ασφάλισή της επί του ασθενή. Επιπλέον κάρτες είναι διαθέσιμες με κόστος 5€ η πεντάδα (που είναι ο ελάχιστος αριθμός καρτών που πρέπει να διαθέτει ο μαχητής μαζί του). Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που αυτές παραγγελθούν με το βιβλίο, δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.

Τα υπόλοιπα βιβλία μας

 – «Η Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης και η χρήση της από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς Ασφαλείας» το οποίο αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου «Λήψη Απόφασης, μια Τέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης» απευθυνόμενο πλέον σε ευρύτερο κοινό, όπως Στελέχη Οργανισμών Ασφαλείας και Επιχειρήσεων, αλλά και στον απλό ιδιώτη, ο οποίος καθημερινά λαμβάνει αποφάσεις.

            Η ΛΗΑΠ, (MDMP – Military Decision Making Process) είναι μια αλληλουχία ενεργειών, η κάθε μία της οποίας στηρίζεται στα αποτελέσματα και τα προϊόντα της προηγούμενης. Αποτελεί μια συστηματική μέθοδο καθορισμού και ανάλυσης του προβλήματος, ανάπτυξης και ανάλυσης πιθανών λύσεων, επιλογής της καλύτερης και εφαρμογή των ενεργειών οι οποίες επιλύουν το πρόβλημα. Σκοπός είναι η κατά το δυνατόν αρτιότερη επεξεργασία των δεδομένων, η ανακάλυψη τυχών ελλείψεων – κενών κατά τη σχεδίαση και την οργάνωση μάχης και η κάλυψη τους, ώστε με το πέρας της διαδικασίας, το στρατιωτικό τμήμα να είναι έτοιμο να αναλάβει επιχείρηση, έχοντας επιλέξει τον καλύτερο από τους προτεινόμενους, τρόπο ενεργείας. Αποτελεί μια αναλυτική και αποκεντρωτική διαδικασία, κατά την οποία τα μέλη της περιπόλου – τμήματος αναλαμβάνουν να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες – ενέργειες και να ενημερώσουν το υπόλοιπο τμήμα.

«CQB: Βολές Μάχης Ταχείας Αντίδρασης, Οπλισμός, Εξοπλισμός, Τακτικές», το οποίο είναι μια πραγματική ….Βίβλος, καθώς περιέχει σχεδόν τα πάντα όσον αφορά τακτικές συμπλοκής με φορητό οπλισμό σε κάθε είδους περιβάλλον και κατάσταση για κάθε μαχητή των Ενόπλων Δυνάμεων (εν ενεργεία, έφεδρου ή εθνοφύλακα), των Σωμάτων Ασφαλείας και των οργανισμών ιδιωτικής ασφάλειας, σχετικά με την χρήση οπλισμού, την επιλογή εξοπλισμού και τις νέες τακτικές στο σύγχρονο και απαιτητικό πεδίο μάχης. Από τις βασικές αρχές της σκόπευσης και τις θέσεις βάλλοντος, μέχρι πολύπλοκες τακτικές εκκαθάρισης οικίας, μάχης σε κλίμακες, νηοψίες σε πλοία, ελέγχους σε οχήματα, τεχνικές στρατιωτικής διάρρηξης, και πολλά άλλα. Όλα τα αντικείμενα καλύπτονται συστηματικά βήμα προς βήμα με την βοήθεια 500 φωτογραφιών και 300 σχεδιαγραμμάτων. Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει και το τυφέκιο G3.

            Τμήματα του βιβλίο προσφέρονται δωρεάν και ως εφαρμογή για το κινητό σας. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πατήστε ΕΔΩ.

«Εγχειρίδιο Έλληνα Μαχητή, Τακτικές Μικρών Κλιμακίων». Μέσα από τις 304 σελίδες του βιβλίου, γεμάτες (στην κυριολεξία), με εικόνες και διαγράμματα, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει, να μελετήσει και να κάνει πράξη, αντικείμενα όπως Ηγεσία, Εξοπλισμός, Περίπολα, Σχηματισμοί ομάδας, Ασκήσεις Αμέσου Αντιδράσεως, Περίπολα Μάχης και Αναγνωρίσεως και πολλά άλλα.

Πληροφορίεςhelmilbooks.comΜείνετε συντονισμένοι στις σελίδες: https://www.facebook.com/cqbtactics/ και https://www.facebook.com/Helmilbooksgr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.