Διαδικασία Εκκαθάρισης Δωματίου


Έχοντας συμμετέχει σε αρκετές ασκήσεις με εφέδρους, διαπιστώσαμε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Σκοπός του άρθρου αυτού, είναι να τυποποιήσει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται πριν, κατά την είσοδο και μετά από αυτήν, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύνθεση μεικτών ομάδων εφόδου, από διάφορες λέσχες.

Σε γενικές γραμμές, οι ενέργειες κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης δωματίου, χωρίζονται σε τρεις φάσεις:

Ενέργειες πριν την είσοδο, Ενέργειες κατά την είσοδο, Ενέργειες μετά την είσοδο

Ο χρόνος που διατίθεται στο τµήµα, η αποστολή του καθώς και η δοµή του κτιρίου ή δωματίου, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή της τεχνικής που θα υιοθετήσει ένα τµήµα για την εκκαθάριση του.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Κίνηση προς το σηµείο εισόδου                                                                

Κίνηση σε στοίβα: Ανεξαρτήτως του αριθμού των ανδρών που κινούνται, αυτοί κινούνται σε στοίβα. Στοίβα είναι ένας στοίχος ανδρών σε φυσική επαφή μεταξύ τους, που κινείται ή είναι σε αναμονή για να κινηθεί. Οι άνδρες κρατούν το μπροστινό τους άνδρα, με το αδύναμο τους χέρι από τον αντίθετο του χεριού τους ώμο και ακουμπούν ολόκληρο τον πήχη τους πάνω στον αυχένα του. Αυτό τους επιτρέπει να μπορούν να τον ωθήσουν εμπρός ή να τον τραβήξουν πίσω. Ο πρώτος άνδρας της στοίβας τηρεί μπροστινή ασφάλεια, δεδομένου ότι έχει και τα δύο του χέρια ελεύθερα. Ο τελευταίος κρατάει ασφάλεια πίσω.

Ο δεύτερος και τρίτος άνδρας, έχουν τα τυφέκιά τους σε στάση υψηλής ετοιμότητας, ενώ οι πιο πίσω μπορούν να τα έχουν σε χαμηλή. Ο τρόπος κίνησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η αποστολή, η κάλυψη και η απόκρυψη, οι συνθήκες φωτισµού, η μέθοδος διάρρηξης της εισόδου και το έδαφος.

στοιβα

Στοίβα

Αρχές κίνησης της ομάδας

Η οµάδα πρέπει να κινείται κοντά στους τοίχους αλλά να µην τους ακουμπά. Το να μένει η οµάδα κοντά στους τοίχους, την καθιστά πιο δύσκολα εντοπίσηµη (χρήση σκιών). Θα πρέπει όµως παράλληλα να κρατά απόσταση 30-40 εκ από αυτούς, αφενός για την αποφυγή θορύβων που μπορεί να προκληθούν από σύρσιµο του εξοπλισμού ή του οπλισµού τους πάνω τους, αφετέρου διότι οι εχθρικές βολίδες που θα κτυπήσουν στον τοίχο, θα εξοστρακιστούν  σε οξεία γωνία από αυτόν, πλήττοντας την.

Σωστή τοποθέτηση της οµάδας στην πόρτα. Όταν ο πρώτος άνδρας φθάσει στην πόρτα, πρέπει να την ασφαλίσει, στρέφοντας το όπλο του προς αυτήν, χωρίς να περάσει η κάνη του μπροστά της. Σε περίπτωση που είναι κλειστή, πρέπει να ελέγξει αν είναι κλειδωμένη. Πρέπει να καταλάβει το προς τα που ανοίγει (µέσα ή έξω, προς την οµάδα ή αντίθετα από αυτήν) και αναλόγως να τοποθετηθεί. Μόλις είναι έτοιμος, θα κάνει νεύμα, κουνώντας το κεφάλι του. Η υπόλοιπη οµάδα τάσσεται πίσω από τον πρώτο άνδρα, σε στοίβα.

πορτα 1

Πόρτα που ανοίγει προς το εσωτερικό του δωματίου

πορτα 2

Πόρτα που ανοίγει προς τον διάδρομο αποµακρυνόµενη από την οµάδα

Οι οµάδα πρέπει να αποφεύγει να περνά μπροστά από πόρτες, ανοικτές ή κλειστές. Στην περίπτωση που η οµάδα προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον εχθρό ο πρώτος άνδρας πρέπει επίσης:

(α)       Να κοιτάξει αν η πόρτα είναι ασφαλείας (πολλαπλές κλειδαριές κλπ). Εάν είναι, θα χρειασθεί να προετοιμαστεί η κατάλληλη μέθοδος διάρρηξης.

(β)       Να ακροαστεί, για να αντιληφθεί αν στο δωμάτιο υπάρχουν άνθρωποι.

(γ)        Να κοιτάξει το κενό διάστημα ανάµεσα στην πόρτα και το πάτωµα. Αν το φως εντός του δωματίου είναι ισχυρότερο αυτού στο διάδρομο, τότε οι σκιές όσων βρίσκονται εντός του, θα φαίνονται κάτω από την πόρτα.

 Συντονισµός και συνθηματικά

Ο επικεφαλής της τετράδος, που στο σημείο εισόδου είναι πάντα ο νούμερο 3, ζητάει με νόημα από τους άνδρες που βρίσκονται πίσω του, να αριθμήσουν. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

Με σφίξιμο του ώμου του μπροστινού, σύμφωνα με τον αριθμό του καθενός στη στοίβα (1 σφίξιμο ο τελευταίος, 2 ο προτελευταίος κ.λ.π.), καθώς δεν καλύπτεται από θωράκιση σώματος.

Με κτύπημα στον πισινό του μπροστινού (και αυτός δεν καλύπτεται από αλεξίσφαιρο), πάλι με τον ίδιο τρόπο αριθμήσεως .

Περνώντας ο κάθε ένας το αδύναμο του χέρι, πίσω από τη μέση του και τεντώνοντας τον αντίχειρά του, σφίγγοντας ταυτόχρονα γροθιά τα υπόλοιπα δάκτυλά του. Ο πίσω του σφίγγει τον αντίχειρα, αριθμώντας όπως προηγουμένως (ο τελευταίος τρόπος είναι ο πιο χρονοβόρος και απαιτεί να αφήνουμε για λίγο τον έλεγχο του μπροστινού μας και γι’ αυτό προτείνεται να αποφεύγεται).

Από τη στιγμή που ο επικεφαλής λάβει αναφορά ετοιμότητας των ανδρών που βρίσκονται πίσω του και αφού ελέγξει οπτικώς τους δύο άνδρες που βρίσκονται εμπρός του, αναφέρει στον επικεφαλής του τμήματος διοικήσεως ή τον επικεφαλής του τμήματος εφόδου – αν χρησιμοποιούνται πάνω από μία τετράδες – και περιμένει διαταγή ή αποφασίζει μόνος του την είσοδο .

Διατάζει τους μπροστινούς του να αρχίσουν την είσοδο, πιέζοντας τον ώμο του #2 ψιθυρίζοντας «ΠΑΜΕ». Ο #2 κάνει το ίδιο στον #1 και αυτός με το αδύναμό

Υπάρχει περίπτωση σε ένα δωµάτιο να βρίσκονται άµαχοι, όµηροι ή η χρήση αµυντικών και επιθετικών χειροβομβίδων να απαγορεύεται βάση των κανόνων εµπλοκής. Για να εκκαθαρισθεί ένα τέτοιο δωµάτιο, η οµάδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει χειροβομβίδες κρότου-λάµψης. Αυτές οι χειροβομβίδες, παρόλο που δεν είναι θανατηφόρες, παράγουν ισχυρότατο κρότο και λάµψη, με αποτέλεσμα να αδρανοποιούνται για μερικά δευτερόλεπτα όσα άτοµα βρίσκονται κοντά τους, όταν εκρήγνυται.

Ενέργειες κατά την είσοδο

Απομάκρυνση από την θανάσιμη χοάνη

Οι μαχητές εισέρχονται στο δωμάτιο και κατευθύνονται προς την αντίθετη πλευρά από αυτή που κινήθηκε ο μπροστινός μαχητής. Αυτό επιτρέπει να διορθωθεί αυτόματα οποιοδήποτε λάθος έκανε κάποιος από αυτούς.

Εµπλοκή της άµεσης απειλής

Ο κάθε άνδρας θα εμπλέξει τυχόν άτοµα που βρίσκονται στο δωμάτιο µε προτεραιότητα εκείνους που βρίσκονται στον τοµέα βολής του. Με τον όρο «εμπλέξει» εννοούµε ότι ο μαχητής:

Αν υπάρχει οπλισμένος εχθρός, θα βάλλει εναντίον του.

Αν υπάρχει άοπλος, θα του δώσει εντολές (να σηκώσει τα χέρια ψηλά, να πέσει στο πάτωµα κλπ).

Αν υπάρχει άοπλος που εμποδίζει την κίνηση του, θα τον απωθήσει (εάν είναι δυνατόν) ή θα τον ασφαλίσει, ζητώντας παράλληλα συνδρομή άλλων ανδρών για την οριστική ακινητοποίηση του.

Κίνηση στο προκαθορισμένο σηµείο

Για κάθε τεχνική εισόδου, υπάρχουν προκαθορισμένα σηµεία κυριαρχίας που πρέπει να καταλάβουν οι άνδρες σε ένα δωμάτιο. Κάθε άνδρας εισερχόμενος, ελέγχει οπτικά το σηµείο που πρέπει να φθάσει.

Εµπλοκή στόχων στον τοµέα βολής

Καθώς ο άνδρας κινείται στο προκαθορισμένο σηµείο, εμπλέκει όσους στόχους βρίσκονται στον τοµέα του. Εάν το κυρίως όπλο πάθει εµπλοκή, μεταπίπτει στο δευτερεύων όπλο ή θεραπεύει την εμπλοκή του, σύμφωνα με όσα είπαμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

Συγκέντρωση της προσοχής σε απειλές

Όταν ο µαχητής φθάσει στο προκαθορισμένο σηµείο κυριαρχίας του, θα πρέπει να συγκεντρωθεί στην απειλή που υπάρχει στον τοµέα του. Η απειλή µπορεί να είναι ένας άοπλος, µία πόρτα, µία ντουλάπα, οτιδήποτε µπορεί να κρύψει έναν άνθρωπο, ακόµα και ένας φαινομενικά νεκρός θεωρείται απειλή µέχρι να επιβεβαιωθεί ότι είναι όντως νεκρός.

Τεχνικοί Όροι:

Μονοπάτι της μικρότερης αντίστασης: Η συνέχιση της φοράς κινήσεως που έχει ο μαχητής εκτός του δωματίου και εντός αυτού.

Πάτημα πόρτας: Το πάτημα του μαχητή στη βάση της κάσας της πόρτας που βρίσκεται απέναντί του, ώστε να αλλάξει φορά κινήσεως χωρίς να γλιστρήσει.

πατημα πορτας

Πάτημα πόρτας

Θανάσιμη χοάνη: Το σημείο εισόδου αποτελεί τη λεγόμενη θανάσιμη χοάνη, διότι ο εχθρός που βρίσκεται εντός του δωματίου, αναμένει την είσοδό από εκεί και εκεί έχει στραμμένο το όπλο του. Καθήκον του κάθε άνδρα είναι να φύγει άμεσα από εκεί, ακόμα και αν έχει τραυματιστεί, ώστε να μπορέσουν οι άνδρες πίσω του να εισέλθουν με την σειρά τους, χωρίς να παγιδευτούν. Αν τραυματιστεί ή κολλήσει ο μπροστινός του, καθήκον του κάθε άντρα είναι να τον παραμερίσει και να περάσει πάνω από το πτώμα του (κυριολεκτικώς). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση το δωμάτιο να είναι εξαιρετικά μικρό (π.χ. μπάνιο).Τότε οι #1 και ο #2 φωνάζουν «μικρό δωμάτιο» και ο #3 σταματάει τους υπόλοιπους φωνάζοντας «πίσω, μικρό δωμάτιο».

θανασιμη χοανη

Θανάσιμη Χοάνη

Άμεση απειλή: Κατά την είσοδό της ομάδος, άμεση απειλή αποτελεί οποιοσδήποτε αντίπαλος εμποδίζει κάποιο μαχητή με άμεση επαφή (σπρώξιμο), να εισέλθει στο δωμάτιο. Σε αυτήν την περίπτωση, τον σπρώχνει με το αδύναμό του χέρι ή τον χτυπάει με  τον φλογοκρύπτη του. Δεν αποτελεί καθήκον των δύο πρώτων ανδρών να εκκαθαρίσουν εχθρό που βρίσκεται εντός του δωματίου και δεν αποτελεί άμεση απειλή, διότι έτσι καθυστερούν την είσοδο των υπολοίπων και δεν κινούνται άμεσα προς τις γωνίες τους ώστε να κυριαρχήσουν σε αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος μαχητής είναι σίγουρος ότι η άμεση απειλή μπορεί να βληθεί, (είδε ότι κρατάει όπλο ή έχει διαταχθεί), τότε την εμπλέκει με διπλή σκοπευμένη ή ενστικτώδη βολή, καθώς εισέρχεται.

αμεση απειλη

Άμεση απειλή            

Κυριαρχία δωματίου: Η κυριαρχία σε ένα δωμάτιο επιτυγχάνεται, όταν οι άνδρες της ομάδος τοποθετηθούν στα σημεία κυριαρχίας που προβλέπεται, αναλόγως της επιλεγείσας τεχνικής εισόδου που χρησιμοποιείται.

Νεκρό σημείο ή κόκκινη ζώνη: Αν εντός του δωματίου υπάρχει κάποια περιοχή που θα μπορούσε να υπάρχει αντίπαλος αλλά είναι εκτός οπτικής επαφής (ντουλάπα, πίσω από κάποιο μεγάλο έπιπλο κ.λπ.), τότε αυτός που το βλέπει πρώτος φωνάζει «ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ», «ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ» ή άλλο προσυμφωνημένο συνθηματικό και καλύπτει την περιοχή, στρέφοντας την κάνη του όπλου του προς αυτήν, μέχρι να διατάξει ο επικεφαλής κάποιον να τον ενισχύσει. Τότε ο ένας καλύπτει και ο άλλος ελέγχει το σημείο.

Ύπαρξη πόρτας εντός του δωματίου: Αν εντός του δωματίου υπάρχει πόρτα, τότε ο μαχητής στον τομέα του οποίου βρίσκεται, την ασφαλίζει και φωνάζει «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» ή «ΠΟΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗ» (αντιστοίχως) και την κατεύθυνσή της (π.χ. «ΔΕΞΙΑ») και περιμένει να εκκαθαρίσουν οι υπόλοιποι το δωμάτιο. Μετά από εντολή του επικεφαλής ή με πρωτοβουλία κάποιου άλλου μαχητή, που φωνάζει «ΣΤΟΙΒΑ ΠΙΣΩ ΜΟΥ» και συνεχίζει την εκκαθάριση στο επόμενο δωμάτιο.

Οι ενέργειες του κάθε άντρα του τμήματος εφόδου, αναλόγως του είδους του δωματίου (με πόρτα στο κέντρο τοίχου ή κοντά σε γωνία), θα παρουσιαστούν σε επόμενη ανάρτηση.

Κατεβάστε απόσπασμα του βιβλίου από το Google play

Διαβάστε περισσότερα άρθρα σχετικά με το ΒΜΤΑ, δείτε βίντεο

Αγοράστε το βιβλίο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Διαβάστε για το νέο μας βιβλίο, «Εγχειρίδιο Έλληνα Μαχητή»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.