Πίνακας Περιεχομένων

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η παρούσα έκδοση σε σχέση με την παλιά, έχει εμπλουτιστεί με τρία νέα Κεφάλαια και ένα επιπλέον Παράρτημα: ένα Κεφάλαιο σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, και δύο Κεφάλαια, που αφορούν στην εφαρμογή της διαδικασίας από το προσωπικό των οργανισμών ασφαλείας και από τα Στελέχη Επιχειρήσεων. Το Κεφάλαιο αυτό, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, μελετώντας τον τρόπο λήψης ορθολογικών αποφάσεων. Στο Παράρτημα που προστέθηκε, αναφέρεται μια ενδεικτική κατανομή των καθηκόντων των μελών της περιπόλου κατά τη σχεδίαση και κρίθηκε αναγκαία, κατόπιν απαίτησης πολλών αναγνωστών της πρώτης έκδοσης.

Πίνακας περιεχομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α. ΚOY ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α. ΚΟΥ ΒΙΓΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

 Βήμα 1-Λήψη της αποστολής

Βήμα 2-Ανάλυση της αποστολής

Βήμα 3-Ανάπτυξη των τρόπων ενεργείας

Βήμα 4-Ανάλυση των τρόπων ενεργείας

Βήμα 5-Σύγκριση των  τρόπων ενεργείας

Βήμα 6-Έγκριση ΤΕ από διοικητή

Βήμα 7-Σύνταξη Διαταγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π3Ε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

 ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΑΠ

 Δοκιμές

Σχεδιασμός σε χρονικά περιορισμένο περιβάλλον

Φάκελος αποστολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

 ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 Παράρτημα «Διείσδυση και επάνοδος»

Παράρτημα «Σχέδιο επαφής με άλλα τμήματα»

Παράρτημα «Υγειονομικό σχέδιο»

Παράρτημα «Σχέδιο επικοινωνιών»

Παράρτημα «Σχέδιο διαφυγής και επανάκτησης»

Παράρτημα «Σχέδιο συντονισμού με τους πιλότους»

Παράρτημα «Πίνακας απροόπτων κατά τη σχεδίαση της διαφυγής»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΧΗΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 Α’ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΦΩΤΟΣ

Β’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ

Γ’ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ  – ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ’

Ε’ ΟΡΟΛΟΓΙΑ– ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

ΣΤ’ ΠΗΓΕΣ– ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Με την αγορά κάθε βιβλίου, διατίθεται το ποσό του 1€, υπέρ Δωρεάς Καταδυτικού και Επιδόματος  Αλεξιπτωτιστού.